КАК ОБУЧЕНИЕТО ЗА ВИНЕНА КУЛТУРА СПОМАГА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

Начало / Новини


Консумацията на алкохол и по-специално злоупотребата с него е една от проявите на нездравословен начин на живот и е проблем за повечето страни в света, включително и за Европа. Освен, че предизвиква зависимост, употребата на алкохол причинява различни психични, неврологични, соматични заболявания и е рисков фактор за редица социалнозначими заболявания. Злоупотребата с алкохол води до появата на различни болести, нетрудоспособност и преждевременна смърт.

Консумацията на алкохол може да варира от пълно въздържание или малка по количество консумация, до прекомерна такава, а проблемите, произтичащи от алкохола - в диапазона от липса на такива до значителни или сериозни. Чувствителността на отделните лица към алкохола е различна – увреждания могат да възникнат при малки дози, а да липсват при по-големи.

Според Световната здравна организация (СЗО) алкохолът е третият по значимост рисков фактор (РФ) за здравето (от 26 РФ) и е причина за 3.3 милиона смъртни случая, което е 5.9% от всички смъртни случаи и 5.1% от глобалното бреме на болестите. Най- високи нива на потребление на алкохол продължават да бъдат измервани в развитите страни, по-специално в Европейския регион.

През последните десетилетия проблемът с рисковата и вредната алкохолна употреба се задълбочава и е в центъра на вниманието на развитите държави и общества. По данни на НСИ през последните 15 години в страната се наблюдава значително нарастване (с 12.1 литра) на консумацията алкохолни напитки, средно на лице от домакинство, а разходите за алкохолни напитки (като абсолютни стойности) се увеличават съществено.

Отчитайки световната тенденция за увеличаване консумацията на алкохол и съпътстващите я вредни последици, следва да бъдат предприети адекватни мерки за ограничаване на злоупотребата с алкохол в национален мащаб.

Един от най-ефективните методи е чрез обучение и ограмотяване на населението на добра винена култура чрез специализирани семинари и курсове. Идеята е, че вино се дегустира в малки количества, а не се пие, че трябва да се търсят добри и качествени напитки с предпочитания за ЗГУ и ЗНП, а не твърд алкохол, че трябва всеки да е отговорен не само заради себе си, но и за останалите от обществото. Практиката е доказала, че по този начин се придобиват трайни навици и сред младите хора.

 

*Цитираните данни са от Ръководство за добра практика на медицинските специалисти за ограничаване на злоупотребата с алкохол сред населението на Министерство на здравеопазването и Национален център по обществено здраве и анализи https://ncpha.government.bg/uploads/pages/125.pdf

* Alcohol in the European Union - Consumption, harm and policy approaches -World Health Organization and the European Commission https://ec.europa.eu/health/alcohol_europe_en.pdf