ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО 2021-2022 Г

Начало / Новини


Производство на вино и мъст в ЕС –2021–2022 г. e 159 милиона хл.

• Общото производство на вино и мъст за периода 2021/22 e 159 милиона хл.

• Две трети от произведените вина са качествени вина (този дял остава стабилен: 45% са със ЗНП и 21% са ЗГУ). През последното десетилетие се наблюдава тенденция към леко нарастване на производството на ЗНП и сортови вина, стабилност на нивото на производство на ЗГУ и тенденция на спад в производство на вина без апелации.

• Все повече държави-членки на ЕС, предпочитат производството на качествени вина: ЗНП и ЗГУ, като в някои държави това представляват 95% от производството в съответната държава, а все още е само 24%.

• Общият експорт на ЕС на вино и мъст за периода 2021/22 e 32 милиарда хл. в размер на 17.215 милиарда евро

• Процентно в хектолитри делът на изнесените вина със ЗГУ и ЗНП общо за ЕС са 74%, спрямо други вина и мъст, като съответно по показател общ обем в евро – за ЕС 92% са качествени вина.

Целта на проекта „Море и вино“ е да информира относно схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутация и други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход, така и да наблегне върху отговорната консумация на вино и риска от вредната консумация на алкохол. Това е предвидено да стане в серия от публикации по темата, брошури, дипляни, плакати, срещи със заинтересувани лица и участие в специализирани изложения. Повишаване броя на регистрираните по ЗНП и ЗГУ вина ще повиши конкурентоспособността на Черноморския регион.

 

Източник: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/wine.html